Uw IT duur en omslachtig? Pak uw processen nu aan!

 

Software pakketten zijn vaak ontzettend efficiënt bij het automatisch of bijna automatisch afhandelen van veel transacties zodanig dat het uw bedrijfsprocessen ondersteunt en inzicht geeft in de noodzakelijke verantwoordings- en stuurinformatie.

Bij elke release kunt u profiteren van nieuwe inzichten waardoor de software voor uw bedrijf nog meer toegevoegde waarde kan leveren.

Alleen is voor veel bedrijven de stap naar een nieuwe release een omslachtige en dure stap omdat hiervoor al het specifieke maatwerk getest moet worden en waar nodig aangepast. Dat betekent dat kostbare tijd van ervaren krachten opgaat aan testen en dat soms zelfs extra inhuur nodig is van maatwerkspecialisten en testers. Alleen daarom al stellen veel bedrijven de invoering van nieuwe releases van hun software vaak uit.

 

Hoe voorkom je dat nieuwe software-releases duur en omslachtig worden?

Dat voorkom je door de bedrijfsprocessen te vereenvoudigen voor invoering van een software-systeem en zo min mogelijk te werken met maatwerkaanpassingen. “Maar als we ze al hebben?” is dan vaak de vraag. Het enige goede antwoord is: dan gaan we ze allemaal beoordelen op nut en noodzaak ten opzichte van andere oplossingen. Dat vereist natuurlijk een verandering voor alle belanghebbenden en vooral gebruikers. Om die verandering te bewerkstelligen is een heldere en doeltreffende strategie ontwikkeld die ook bij u werkt!

Deze besparingen realiseren wij voor u:

  • minder testkosten bij nieuwe releases
  • minder aanpassingskosten in het maatwerk bij nieuwe releases
  • minder proceskosten door het verwijderen van onnodige dure maatwerkprocessen
  • minder fout- en herstelkosten door eenvoudige en gestandaardiseerde processen
  • minder herinrichtingskosten door keten governance

 

Onze ervaring is dat hiermee tot wel 70% reductie op maatwerk mogelijk is door vereenvoudiging en uniformering van processen. Hierdoor voert u nieuwe releases gemakkelijk, snel en zonder onnodige risico’s door. Daarmee realiseert u kostenbesparingen en profiteert u sneller van de verbeteringen in nieuwe software releases.

 

Change-Partners heeft ruime ervaring met optimale procesinrichting gericht op eenvoud, standaardisatie, consequente foutreductie en specifieke compliancy eisen. Wij zijn goed bekend met Business Process Outsourcing, Business Process Redesign, SCRUM/AGILE, Keten governance, Prince2, MSP, ORACLE en SAP. Waar passend voeren wij de regie op de totale opdracht en/of begeleiden wij uw teams gericht op het doorvoeren van optimale processen.

 

Wilt u meer weten over hoe wij bij u de processen drastisch kunnen vereenvoudigen in korte tijd? Neem gerust vrijblijvend contact op!