Programmamanagement: wat kan ik ermee?

De korte basics om snel inzicht te krijgen en voor jezelf te bepalen of en zo ja hoe je programmamanagement kunt inzetten. Uiteraard vind je ook onze bronnen en interessante links. We gaan daarbij uit van de methodiek MSP, Managing Succesful Programmes.

wat kan ik doen

Wat is programmamanagement?


Het sturen en bijsturen van een geheel van samenhangende projecten en lijnactiviteiten in een tijdelijke organisatie om één of meer strategische doelstellingen te realiseren.

Welke sturing geeft de programmamanager?


De programmamanager richt zich gelijktijdig op drie soorten sturing:

 1. Batenmanagement:
  de programmamanager heeft voortdurend voor ogen hoe de beoogde baten in de (toekomstige) organisatie zoveel mogelijk worden bereikt. Hij/zij stemt de baten met de ontvangers in de (beoogde) organisatie af, maakt duidelijk op welke wijze het programma die baten realiseert, rapporteert over de voortgang en stuurt waar nodig bij op de relevante projecten en/of lijnactiviteiten.
 2. Projectmanagement:
  de projectmanager is opdrachtgever van de projecten binnen het programma en van de specifieke resultaten die de lijnactiviteiten moeten opleveren. Dat vraagt een heldere opdrachtverlening en een zorgvuldige bijsturing en afronding van die projecten en activiteiten.
 3. Stakeholder management:
  de programmamanager is actief in gesprek met de belanghebbenden, deze te informeren en te betrekken om daarmee het draagvlak voor het programma te verbreden, mogelijk tegenstrijdige belangen snel te signaleren en daarvoor oplossingen voor te stellen in lijn met de doelstellingen van het programma.

Wanneer zet je programmamanagement in?


Je zet programmamanagement het beste in om strategische doelen voor de organisatie te bereiken als complexe relaties bestaan tussen specialismen en/of groepen van projecten en waar efficiënt gebruik nodig is van schaarse capaciteiten.

Voorbeelden programmamanagement


Voorbeelden van situaties waarin programmamanagement uitstekend dienstbaar is bij het halen van strategische doelen zijn:

 • de afsplitsing/outcarve van een deel van een bedrijf om hiermee verzelfstandiging, samenwerking met derden of verkoop mogelijk te maken; klik hier voor onze verkorte casebeschrijving;
 • de samenvoeging/merger van een gekocht (deel van een) bedrijf; klik hier voor onze verkorte casebeschrijving;
 • ketenbrede procesoptimalisatie al dan niet met nieuwe of aangepaste systemen, zoals bijvoorbeeld bij de invoering van een nieuw of sterk gewijzigd ERP-systeem; klik hier voor onze verkorte casebeschrijving;
 • integrale invoering van Het Nieuwe Werken;
 • outsourcing en/of off-shoring inclusief het vooraf ontwerpen en inrichten van demand management om daarna te bestendigen in een permanente regie-organisatie.

Interessante links, bronnen en literatuur

• Meer weten over hoe Change-Partners.nl kan helpen bij het opzetten en/of verbeteren van Programma’s? klik hier om contact op te nemen.
www.ipma-nl.nl, de Nederlandse organisatie voor en door programma- en projectmanagers
www.apmg-international.com, de owner van de methodiek MSP met verwijzingen naar de Engelse boeken
www.vanharen.net/9789087536916 voor het boek Programmamanagement op basis van MSP
www.managementboek.nl/boek/9789087536398/wegwijzer-voor-methoden-bij-projectmanagement-ariane-moussault voor het boek Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement