Ken jij de 6 vragen voor een goed functioneringsgesprek?

Beoordelingsgesprekken aan het eind van het jaar worden al snel veroordelingsgesprekken. Hoe voorkom je nu dat je eind van dit jaar weer zo’n veroordelingsgesprek voert?

Het begint met het snappen van wat jouw rol bijdraagt in de organisatie waarin je werkt.
Als je dat snapt kun je ook met je team een vertaling maken van de organisatiedoelen naar de toegevoegde waarde van jouw team. Met dat gezamenlijke beeld als een gegeven vraag je aan je teammedewerkers met hun ambities te komen. Daarover ga je individueel in gesprek. De uitkomsten daarvan leg je samen vast in individuele afspraken voor de komende periode. Je vergeet daarbij niet te vragen wat je medewerker als belangrijke voorwaarden ziet om die afspraken na te komen en die noteren jullie ook. Het is aan te raden om de verslaglegging aan je medewerker te vragen. Dat geeft vertrouwen en motiveert. Als jullie het eens zijn, teken je beide voor akkoord.

De gemaakte afspraken vormen een basis voor de periodiek te voeren functioneringsgesprekken.
Belangrijke randvoorwaarden voor een goed functioneringsgesprek zijn:

 • eerder gemaakte afspraken over het functioneren
 • duidelijkheid voor manager en medewerker dat het een tweezijdig gesprek is
 • voorbereiding door manager en medewerker
 • passende communicatievaardigheden
 • vastlegging van het gesprek

Als ik functioneringsgesprekken voorbereid vraag ik altijd de betreffende persoon vooraf in elk geval voor zichzelf de volgende vragen te beantwoorden en op schrift mee te nemen bij het gesprek.

 1. Wat waren de afgesproken doelen en wat heb je bereikt?
 2. Wat vind je dat goed is gegaan? Waar ben je trots op? (minimaal 5 punten benoemen)
 3. Wat vind je dat nog beter had gekund? Wat wil je anders doen? (tussen de 1 en maximaal 3 punten benoemen)
 4. Hoe zou ik je als leidinggevende nog beter kunnen laten functioneren?
 5. Hoe zouden we het team nog beter kunnen laten functioneren?
 6. Heb je nog andere ideeën?

Ik beantwoord ze ook van te voren en mijn ervaring is dat het altijd een open en goed gesprek wordt, waarbij het bevestigen en toevoegen van complimenten heel motiverend werkt en waarbij de betrokkenen vaak heel goed al zelf kunnen formuleren wat hun verbeterpunt(en) zijn en wat ze daaraan willen doen.

Marcel Otto

Over Change-Partners.nl

Wij zijn gepassioneerde veranderaars! Waarom? Omdat wij veranderen leuk vinden, omdat je met mensen echt in contact komt als je wilt veranderen, het aan het denken zet, omdat je samen een doel stelt dat je wilt bereiken, omdat de weg naar dat doel altijd nieuwe inzichten oplevert, omdat je kunt luisteren naar de mensen die het aangaat en dat altijd een betere weg oplevert naar je doelen en je visie op de toekomst.
Wij helpen bij grote en kleine veranderingen. Wij houden (ook bij grote veranderingen) van een aanpak met een klein regieteam die de verandering helpt voor te bereiden, intensief begeleidt en verankert . Wij houden van respectvol veranderen. De echte verandering vindt dan plaats waar het hoort, in de harten en hoofden van de mensen die het aangaat.
In een wereld die zo snel verandert, is snel kunnen aanpassen van levensbelang. Dan helpt inspiratie, visie, doelen stellen in combinatie met gewoon doen, luisteren en helpen bij het oplossen van problemen.
Dus, heb je een probleem dat je niet 1-2-3 kunt oplossen, ervaar je weerstand, ga je iets doen waar je nog geen goede ervaring mee hebt, klopt je proces niet meer, heb je een vastgelopen project of programma, wil je over op een ander ICT systeem, ga je afdelingen of zelfs hele bedrijven afsplitsen of juist samen laten gaan, of heb je gewoon de capaciteit niet voor een verandering, steun dan op onze professionele hulp van gepassioneerde veranderaars. Samen maken we het succes.
Change-Partners, your partners in change!
Change-Partners.nl is opgericht door Tom Oudman en Marcel Otto. Het is een organisatie van professionals die samenwerken. Zij hebben allemaal minimaal 10 jaar ervaring op één of meerdere gebieden van Programma-, Project en/of Interim Management.
Wij zijn voortdurend op zoek naar talent dat excelleert bij veranderingen!
Marcel Otto & Tom Oudman