Change-Partners is gestart per 1 december 2013!

Per 1 december 2013 zijn wij gestart met ons bedrijf Change-Partners.

Wij hebben deze nieuwe en dynamische netwerkorganisatie opgericht om u als zakelijke klant te helpen bij het structureel doorvoeren van veranderingen door het leveren van professioneel programma-, project- en/of interimmanagement.

U kiest voor ons omdat u een partner wenst die de optimale vertaling maakt van uw huidige situatie naar de benodigde verandering. Afhankelijk van uw situatie maakt onze professional een maatwerkplan dat recht doet aan de door u gestelde eisen, mogelijke issues en risico’s en de daarbij vooraf in kaart te brengen maatregelen.

De kern van onze toegevoegde waarde zit in onze professionals die Changes graag doorvoeren vanuit diepgaand begrip van de noodzaak van de verandering en de specifieke context. Uiteraard maken wij daarbij ook gebruik van bewezen de facto standaarden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere MSP, Prince-2, ITIL, MoR en IPMA certificering.

Voor afronding van de opdracht evalueren wij altijd met de betrokken medewerkers/management de uitgevoerde change, leggen de lessons learned vast en dragen zorg voor een overdracht van onze professionals naar de lijnorganisatie.

Wij zijn een directe netwerkorganisatie zonder franje. Dat betekent dat wij zelf de telefoon opnemen als u belt en zelf antwoorden als u mailt.